Vinn ett ex av 13.0.0.0.0 – Världens sista diktsamling!

13.0.0.0.0 vinnardikt! Vi gläds med det faktum att världen inte gått under i is och eld utan i själva verket uppstått med ny och poetisk kraft! Boken 13.0.0.0.0 Världens sista diktsamling har nått ut till många läsare och en del av våra författare har också uppmärksammats i media. Läs gärna mer om författarna på Tolvnitton…

Vinn ett ex av 13.0.0.0.0 – Världens sista diktsamling!

13.0.0.0.0 utmanar dig att skriva din sista dikt! Om världen inte går under i is och eld utan i själva verket uppstår med ny och poetisk kraft, kommer vi belöna en sista dikt som den första! Upphovsmakaren vinner ett ex av boken! Gilla 13.0.0.0.0 på facebook Publicera din dikt på facebook eller maila den till…