Barn har rätt – Seminarium

Barn har rätt är ett utbildningsprojekt som skapar och genomför seminarier inom ämnet barns rätt för i första hand blivande social- och sjuksköterskestuderande samt för yrkesverksamma i ämnet. Barn har rätt arrangeras i samarbete med Ersta Sköndals Studentkår, Ersta Sköndals Högskola, Brottsofferfonden, Riksorganisationen Slagfärdiga och Tolvnitton Förlag.